Genel

ABD VE NATO 20 YIL ÖNCE İŞGAL ETTİĞİ AFGANİSTAN’DAN NEDEN ÇEKİLDİ?

1979 yılın’da Sovyet sosyalizmin: yanlış aldığı kararla Afganistan’da sol hükümetin çağrısıyla Afganistan’ı işgal etmesi ile dünyada başlayan anti gerici propaganda da. Sovyetlerin islam ülkesi olan Afganistan’ı işgal etmesiyle başlamış oldu.

Dünyada ne kadar islam olan ülkeler varsa, ABD ve kapitalist emperyalist ülkelerin öncülüğüne kucak açarak sorgusuz ve sualsız olarak desteklediler!

ABD emperyalizmin ve kapitalist ülkelerin başlattığı islam ülkeleri kervana katılarak Afganistan’ı Sovyet sosyalizmin işgalinden kurtarmak için tüm islam ülkeleri ABD emperyalizmin peşine düşerek,ülkelerinde camiilerde yardım açarak islam soydaşlarını ”Komünizm”işgalinden ve melazimden kurtarmak için seferberlik ilan ettiler.

10 yıl süren bu anti propaganda sonuncu Sovyet sosyalizmi kapitalist olmayan kalkınma teorisini, henüz feodalizmi yaşayan Afganistan’da uygulamaya koyması tutmayınca hem Sovyet sosyalizmin sonunu getirdi. Diğer taraftanda dünyaya rezil olarak reel sosyalizmin çöküşünü getirmiş olarak tarihe geçmiş oldular!

ABD emperyalizmin eliyle örgütlediği SuudiArabistan kökenli ”CİA” ajani olan ”Usame Bin Ladin”i örgütleyerek ”Taliban” örgütlenmesinde önemli görevi alarak ve Sovyet sosyalizmine karşın aktif mücadele eden ”Taliban” örgütü Sovyetlerin çekilmesiyle birlikte iktidarı ele geçirerek ülkede Şeriaat ve islam ideloji ve iktidarını inşa edeerek dünyaya korku salmaya başlamıştı.

1996 da iktidar olan Taliban yönetimi; ABD’de 2001. 11 Eylül ikiz kuleleri eylemi ile birlikte tavır alarak ”Taliban’a karşı Nato güçlerinide yanına alarak Afganistan’ı işgal ettiler ve 20 yıl Taliban’a karşı savaşanlar ortada hiç bir şey yokken Afganistan’dan askeri güçlerini çekerken! Afganistan halkını tekrar Taliban cehennemine bırakarak sesizce terk etttiler.

Bu konuda yorumlar çoktur: Kimisi ABD emperyalizmi ve Nato Afganistan’da yenildi ve Taliban emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşı kazandı diyenler arasında ”Doğu Perinçek ve islamcı yazarlarda”bulunmaktadır.

Burda AKP ve Cumhur Başkanı ”Erdoğan” ABD emperyalizmi ile anlaşması sonuncu Kabil hava alanını korumak uğruna can atmaktadır.

Ülke içinde ve dışında sorun yaşayan ”AKP ve Erdoğan” Afganistan bataklığına balıklama atlayarak kendi iktidarını geçici bir süre daha iktidarda kalma hesaplarını yaparak. ABD başkanı ”Biden” ile pazarlık yaptığı kesindir.

Her ülkenin çıkarları ayrıdır: ABD emperyazlimi yeni bir soğuk savaş çıkarma peşinde olduğu kesindir.

Ama artık eskisi gibi karşısında ”Sovyet sosyalizmi” yoktur. Karşısında Rusya duramaz çünkü sosyalist değil.

Rusya ekonomik olarak sadece devlet kapitalizmini uygulayan siyasi olarak ”Putin” diktatörlüğü ile yönetilen bir ülkedir. Ve ABD emperyalizmine karşısında güçlü değildir.

Geriye sadece ÇİN kalmaktadır. Evet ABD emperyalizmine karşı tek rakip Çin Halk Cumhuriyetidir.

Çin ekonomik olarak üretmekte dünyada en güçlü ülke olarak durmaktadır. Dünyada her alanda dünya küresel kapitalist sisteme karşı gelişip güçlenmektedir. Ülkede kişi başına düşen milli gelir 13 bin dolardır. Bu ekonomik gelişim dünya küresel kapitalizmi ve ABD emperyalizmini rahatsız etmektedir.

Tekstilden, elektorinik, otomabil ve silah sanayisinde, uzay teknolojisinde tüm emperyalist ülkelerin rekabet etmekte uykularını kaçırmaktadır.

Yeni bir soğuk savaşı başlatmak için ABD emperyalizmi kolları sıvamış görünmektedir. Türkiye’ye yeni rol vererek. birlikte yol almaya başlamanın hesapları içindeler. AKP ve Erdoğan kendi koltuğunu geleceğini kurtarmak için verilen her role razı olmuştur! İç poltikada iflas eden iktidarını dış poltikada karanlık da olsa da verilen her görevi yapmaya hazır durumdadır.

ABD emperyalizmi ve Avrupa ülkeleri şimdiden Afganistan’da ”Taliban” yönetimine yeşil ışık yakarak değiştiğini söylemeye başladılar. Acaba ”İŞİD”in Anası olan Taliban değiştimi?

Sanmam değişen emperyalizmin politikasıdır.Erdoğan ise Taliban ile idolojilerin birleştiğini açıklayarak dini kullanarak tabanına ve tarikatlara talimat vermiş oldu.ABD Asya ülkelerini birbirine düşman ederek yeni bir soğuk savaşı öncülüğünün adımını atmış oluyor.

Önce Afganistan Taliban yönetimini Pakistan’a karşı savaştıracak, sonra Doğu Türkistan’a doğru Türkiye’ye getirdiği Afganistan militanları eğiterek, buralardan ÇİN’e karşı savaşı derinleştirerek soğuk savaşın adımlarını atmaya çalışmaktadırlar.

Afganistan’ı ”Taliban’a” bırakmanın amacı 20 yıl savaştığı Taliban’ı tekrar güçlendirerek yukarıda söylediğim amaçları için kullanarak. Türkiye’yi ve Erdoğan anlaşmasında gelen göçmenleri alan açarak onları eğitmek yeniden savaşa hazırlamak görevi verilmiştir.

Böylece AKP ve MHP faşist iktidarı ABD ve AB ülkelerin desteğini alarak hukuksuzca ülkeyi yönetmesine destek vermiş oldular.

KAHROLSUN KAPİTALİZM VE FAŞİZM

23.8.2021Mehmet Özcan

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top