Genel

MARX’IN WEYDMAYERE MEKTUBUNDAN

Umut İLERİ

Önce Marks’ın Weydmayere mektubundan alıntı yapalım;

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yiyecek ve iç mekan

” 1) Sınıfların varlığının ancak üretimin gelişimindeki belirli tarihsel evrelere bağlı olduğunu;

2) Sınıf savaşımının zorunlu olarak proletarya diktatörlüğüne vardığını;

3) bu diktatörlüğün kendisinin bütün sınıfların ortadan kaldırılmasına ve sınıfsız bir topluma geçişten başka bir şey olmadığını tanıtlamak olmuştur. ” Karl Marks- Weydmeyere Mektup”

Sonra da Lenin’in Devlet Ve Devrim’inden bir alıntı yapalım; “… Yalnızca sınıf mücadelesinin kabulünü proletarya diktatörlüğünün kabulüne kadar genişleten biri marksisttir. Marksist ile sıradan küçük (aynı zamanda büyük) burjuva arasındaki en derin ayrımı oluşturan budur. Marksizmin gerçek kabulü ve kavranışının üzerinde denenmesi gereken denek taşı budur…” (Lenin-Devlet Ve Devrim)Konu Proletarya Diktatörlüğü!

Reel Sosyalizmin çöküşü sonrası sol kesim içerisinde en fazla tartışılan kavramlardan biri Proletarya Diktatörlüğü!Burjuva İdeologlarının ve Liberallerin saldırılarına temel aldığı nokta bu konu! Oysa gerek Marks, gerekse Lenin bu konuyu çok net bir şekilde açıklamışlar.

Kısaca özetlemek gerekirse, Proletarya Diktatörlüğünün kabul edilmesi, bir Marksist için olmazsa olmaz kıstaslardan birisi. Proletarya Diktatörlüğünün REDDİ ve yerine HALKIN DEVLETİNİN ikame edilmesinin yol açtığı sonuçları yaşamın önümüze koyduğu pratikten görebiliyoruz.

Marks hem yukarıda ki alıntıda hem de, aşağı da ki alıntıda Proletarya Diktatörlüğünün, geçiş döneminin, yani sınıfsız bir topluma geçişin Devleti olduğunu ortaya koymuş; “Kapitalist toplum ile komünist toplum arasında, birinden ötekine devrimci dönüşüm dönemi yer alır. Buna da bir siyasal geçiş dönemi tekabül eder ki, burada devlet proletaryanın devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olamaz.” (Marks-Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı)

Tüm bunlara karşın hala kendini Marksist Leninist ilan eden bazı çevreler ve kişiler, Proletarya Diktatörlüğünü çoktan yadsımış olan Muzaffer Oruçoğlu’nun Marksist olduğunu savunarak, kendilerinin ne kadar Marksist olduklarını bizlere istemeden sorgulatıyorlar.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top