Genel

12 MART MUHTURASININ SEBEPLERİ:

  1. Bölüm (Devam edecek..,)

1- 12 Mart öncesinde çeşitli milliyetlerden Türkiye halkının yükselen DEVRİMCİ mücadelesini engellemek ve giderek baskı ve şiddet yoluyla geriletmek.
2- Parlamenter maskeli AÇIK FAŞİZM uygulamalarıyla yükselen devrimci durumu yok etmek.
3- Genel olarak Emperyalizmin üçüncü bunalım döneminin özel olarak Amerikan ekonomisinin içinde bulunduğu korkunç krizin ülkemize yansıması.
Bütün bunlar bizlere gösterdi ki faşist TC devlete hakim sınıfların hangi kanadı gelirse gelsin veya devlet kurumlarından hangisi iktidarı elinde tutarsa tutsun devletin FAŞİST niteliğinde bir değişiklik yapamamaktadırlar. Yalnızca yaptıkları tek şey hakim sınıfların çıkarlarını en iyi şekilde korumaktır.
Sıkıyönetimlerin Devlet güvenlik mahkemeleriyle, Devrimcileri ve halkı katlederek sindirmeye çalıştılar. Devrimci durum önce durakladı sonra giderek geriledi. Daha sonra hakim sınıfların ABD’ci gurubu diğer grupları tasfiye ederek siyasi tekelini kurmada başarılı olmuştur. 1974 deki koşa CHP ve MSP koalisyon dönemi dışında ABD’ci gurup siyasi tekelini pekiştirmiştir. Ancak geçici olarak geriletilmiş olan halkımızın mücadelesi açık faşist diktatörlüğe karşı yeniden hız kazandı. Bu mücadele ABD’ci gurubun değişik siyasi akımlarını temsil eden MC partilerini giderek teşhir ve tecrit etti. Bu sırada ekonomik ve siyasi buhran tekrar derinleşti. Bu ortamda CHP ‘nin sınıfsal niteliği ve Faşist özü Devrimciler ve Komünistlerce yeteri kadarıyla halka teşhir edilemediği için Ecevit ‘in CHP’si esas olarak başarılı oldu. 5 Haziran 1977 yılında yapılan seçimlerde iktidar koltuğunu ele geçiremeyen CHP 11Aralık seçimlerinden sonra kurulan Mebus pazarı yoluyla iktidarı ele geçirdi.
Tüm hakim sınıflar CHP ‘nin hükümet olması için elinden geleni yaptılar. Çünkü halkın muhalefetini geçici de olsa geriletilmesinin iki yolu vardı.
a) Ya 12 Mart açık Faşist diktatörlük uygulaması
b) Ya da Halkın direnişini ve mücadelesini çeşitli sahtekarlıklarla ve gözboyamalarla Pasifize etmiş olan CHP hükümeti.
12 Mart açık Faşist dönemin tekrar uygulanması için hem hakim sınıfların yeterli gerekli gücü ve birliği yoktu, hem de 12 Mart Faşist Diktatörlüğünden bazı dersler almıştı.
Açık Faşizm halkın devrimci direnişini daha da artırabilir düşüncesi vardı.
Dolayısıyla ABD’ci gurup başta Alman Emperyalizmi olmak üzere Avrupa’daki emperyalistlerin uşaklığını eden CHP hükümetini desteklemiştir. CHP hükümet olur olmaz bir yandan şaşalı laflarla halkı pasifize etmeye çalışırken diğer yandan Faşist baskılarını toplumsal yaşamın her alanında ağırlaştırıyordu. Can simidi olarak hemen sıkıyönetimi uygulayarak işe koyuldu. Başlıca şu icraatları yapmıştır.
Feodalizmin ve sultanlığın ideolojik kaynağı olan din adamları, eski ulema sınıfı ve artıklarının meydana getirdiği siyasi gurup.
Birinci gurubun siyasi temsilcisi halk fırhası daha sonra CHP dir
İkinci grup ise tek partili dönem boyunca CHP içerisinde yer almış ve parti içerisinde mücadelesini yürütmüş olup Kemalistlere karşı tavır almış gruptur.
Faşist Kemalist diktatörlük döneminde bu ikinci gurup kendi partisini kurduysa da Kemalist Faşist diktatörlük bunlara yaşam hakkı tanımamıştır. Bu mücadele 1948 yoluna kadar devam etmiştir.
Faşist Kemalist Diktatörlük kurtuluş savaşından 1935’e kadar İngiliz ve Fransız emperyalistleriyle işbirlikçi ilişkilerini sürdürmüştür. 1935’den itibaren Alman emperyalizminin güçlenmesiyle birlikte ittihati terakki cemiyeti içerisinde hakim olan Türk Müslüman Komprador Patron ve ağalar ve bunların bu dönemdeki siyasi partisi CHP tekrar Alman emperyalizmi ile işbirliğine girişmiştir. İkinci paylaşım savaşımdan sonra Alman emperyalizminin yenilmesi dünyaya daha güçlü Amerikan Emperyalizmini ortaya çıkarmıştır. CHP içerisinde Kemalist iktidara karşı gurup Amerikan emperyalizminin desteği ile parti içerisinde güçlenerek Kemalist diktatörlüğünün parçalanmasını ve çok partili dördüncü dönemi getirmiştir.

  1. Bölüm (Devam edecek…)
    (Devamında Çok partili dönemi ve 1960 dönemini yazacağım. İyi okumalar)

GAZETE KÖK AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
21/10/2021
Victoria/Melbourne

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu