Genel

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ!

Umut İLERİ

İki büyük paylaşım savaşı geçirmiş, milyonlarca insanın yitip gitmesine, yerini yurdunu terk etmesine neden olmuş, bugün ise bir üçüncünün ön gününde olan İnsanlık için BARIŞ mücadelesi vazgeçilmezdir.Savaşmadan gerçekleştirilecek kuru, salt slogandan ibaret, soyut bir Barış Mücadelesi, yığınları pasifizme yöneltir.

Barış Mücadelesi ancak Kapitalizme karşı verilecek Savaşla bir anlam ifade eder. Kapitalizme karşı olmaksızın, onunla Savaşmadan verilecek Barış Mücadelesinin bir kıymeti harbiyesi yoktur.

Bu nedenle bizler için Savaş haklı ve haksız savaşlar olmak üzeri ikiye ayrılır.

O nedenle de Komünistlerin sloganı “Zulme Sömürüye Karşı Savaş, Emperyalist Savaşlara Karşı Barış” dır.

Savaşsız, BARIŞ içerisinde bir Dünya ancak Kapitalizmin tüm dünya üzerinden ortadan kaldırılmasıyla olasıdır.

Çünkü savaşlar, Kapitalist Sistemin doğası gereği büyümek ve bunun sonucu ülke sınırlarını aşmak ve yayılmak zorunluluğundan ortaya çıkar.

Geçmiş iki paylaşım savaşının nedeni Kapitalizmdir.

O nedenle biz bu paylaşım savaşlarını Emperyalist Paylaşım savaşları olarak tanımlıyoruz.

Üçüncü bir paylaşım savaşının ön gününde olduğumuz bugünde, Emperyalist Sistem içerisinde ki Emperyal Bloklar, Dünyaya Hükümdar olmak için, İnsanlığı bu savaşın içerisine çekerek onları koyu bir karanlığa mahkum etmek istiyorlar.

Çok uzatmaya gerek yok. Lenin’in Barış Konusunda söyledikleri, her şeyi çok daha iyi açıklıyor. “İşçi sınıfının aklını karıştırma biçimlerinden biri de pasifizm ve soyut barış propagandasıdır. Kapitalist rejim altında özellikle de emperyalizm aşamasında savaşlar kaçınılmazdır. Üstelik öte yandan, sosyal demokrat devrimci savaşların, yani emperyalist olmayan savaşların olumlu değerini inkar etmezler….

Bugün, kitleleri devrimci eyleme çağıran bir propagandayla birlikte yürütülmeyen bir barış propagandası, yanlızca yanılsama yayar, burjuvazinin insaniyetçi düşüncesine güven aşılayarak proletaryayı yozlaştırır ve onu savaşan ülkelerin gizli diplomasisinin elinde oyuncak haline getirir. Kesin olarak söylemek gerekirse, bir dizi devrim olmaksızın güya demokratik bir barışa ulaşılabileceği fikri tamamen yanlıştır.’’ (Lenin)

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top