Genel

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ÜZERİNE…

Erdoğan ATEŞİN

Devrimci sloganlar, bir stratejinin, bir siyasetin ve bir eyleme çağrının en kısa ve özlü, anlaşılabilir bir şekilde ifade biçimidirler. Devrimci bir slogan, emekçileri, hedef kitleyi harekete geçirmek, onların çevrelerine mesaj vermek, somut hedef göstermek amaçlıdır.

Burada bütün sorun sloganla ifade etmek istediğimiz hedefin, stratejimizle ve siyasetlerimizle olan uyumudur. Yanlış bir stratejiyi, doğru bir sloganla veya doğru bir strateji ve siyasetin, yanlış bir sloganla ifade edilmesi hiç bir şey ifade etmeyecektir. Sorun, doğru politikaların, doğru sloganlarla ifade edilmesidir.

Slogan iki nedenle çok önemlidir.

1.Sloganın teknik yanı, sloganın saptadığı hedef bu hedefi doğru gösterip göstermediği, hedef kitleyi harekete geçirip geçirmediğine dikkat edilmelidir,

2.Sloganın siyasi ve stratejik düzleme uygunluğu.

Bu perspektiften bakıldığında ”Savaşa Hayır” sloganı siyasi ve stratejik hedefi olmayan, tamamen teslimiyetçi ”Barış Hemen Şimdi” yakarıları taşıyan ve haklı savaşların içini boşaltan sınıf uzlaşmacı, ideolojik teslimiyetin pratik ve stratejik siyasi sonucudur…

Bu sloganın, hiç bir hedefi yoktur, ideolojik olarak tutarsız ve içi boştur. Slogan, koşulsuz ve hiç bir hedef göstermeyen yanlışlardan ötürü, sloganın hiçbir eylem niteliği yoktur. Slogan bir temenniden öteye geçememektedir.

Sloganın, savaşı önlemek gibi bir stratejisi ve bir siyaseti yoktur, kayıtsız şartsız teslimiyet dayatmaktadır. Slogan, dost ve düşman ayırımı yapmamaktadır ve genel bir arzu dile getirilmektedir. Slogan, hedefsizdir ve hiçbir hedefi yoktur.

Barış emekçilerin, ezilenlerin haklı savaşlarıyla hayat bulacaktır…Sürece ilişkin yapılan duygusal değerlendirmelerin hiçbir teorik ve pratik değeri yoktur, ve bu duygusal yaklaşım ve değerlendirmelerden fersah fersah uzak durulmalıdır…Savaştan beslenen tarafları ve savaş baronlarını çok iyi analiz etmek gerekmektedir…

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top